JAUME PITARCH. LA PRÀCTICA IMPOSSIBILITAT DEL DEJUNI, 2017

Centre d’Art Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat. 
Març – Desembre, 2017
Inauguració: 30 de març

Cat_
La pràctica impossibilitat del dejuni suposa una revisió de la trajectòria de Jaume Pitarch (Barcelona, 1963) que abarca des de finals dels noranta fins a l’actualitat. Sense cap voluntat retrospectiva, la mostra escenifica la potència física i emocional del seu treball, tot apostant per un diàleg intuitiu on les obres conviuen més enllà de la seva cronologia. D’aquesta manera, aspectes afectius i sensibles serveixen de fils condutors d’un recorregut centrat en la vivència i el pas del temps com a sistemes d’entendre l’art.

El títol és una frase de l’artista que avança el joc de tensions entre contraris que defineix el seu treball. Per una banda, el dejuni entés com el sacrifici o la creença que ens encoratja a portar a terme allò que ens proposem; per l’altre, el repte i la tenacitat d’intentar-ho. En definitiva, la pràctica impossibilitat d’aconseguir-ho ens parla directament dels equilibris inestables i fràgils que configuren les nostres rutines diàries; al cap i a la fi, uns ritmes marcats per la tensió entre la vida professional i la personal.

Seguint aquests ritmes vitals, l’exposició explora les constants discursives que acompanyen l’obra de Jaume Pitarch i que, mitjançant tots tipus de registres – des de l’escultura i la instal·lació fins al dibuix, el vídeo o el text – conviden a una posada en crisi de la nostra condició social com individus. En aquest sentit, la improductivitat, l’extraviament, l’error, l’inconformisme o l’autocrítica són algunes pautes d’entrada al seu pensament com artista.

Cast_
La práctica imposibilidad del ayuno supone una revisión de la trayectoria de Jaume Pitarch (Barcelona, 1963) que abarca desde finales de los noventa hasta la actualidad. Sin ninguna voluntad retrospectiva, la muestra escenifica la potencia física y emocional de su trabajo apostando por un diálogo intuitivo en el que las obras conviven más allá de su cronología. De este modo, aspectos afectivos y sensibles sirven de hilos conductores de un recorrido centrado en la vivencia y el paso del tiempo como sistemas de entender el arte.

El título es una frase del artista que avanza el juego de tensiones entre contrarios que define su trabajo. Por un lado, el ayuno entendido como el sacrificio o la creencia que nos alienta a llevar a cabo aquello que nos proponemos; por el otro, el reto y la tenacidad de intentarlo. En definitiva, la práctica imposibilidad de conseguirlo nos habla directamente de los equilibrios inestables y frágiles que configuran nuestras rutinas diarias; al fin y al cabo, unos ritmos marcados por la tensión entre la vida profesional y la personal.

Siguiendo estos ritmos vitales, la exposición explora las constantes discursivas que acompañan la obra de Jaume Pitarch y que, mediante todos tipos de registros – desde la escultura y la instalación hasta el dibujo, el vídeo o el texto – invitan a una puesta en crisis de nuestra condición social como individuos. En este sentido, lo improductivo, el extravío, el error, el inconformismo, el exceso o la autocrítica son algunas pautas de entrada a su pensamiento como artista.

escalera-madera

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: